top of page

Uzmanlık Alanlarımız

Uzmanlık Alanlarım Hakkında Bilgi Edinin

Signing a Contract

İdare Hukuku

Kanıtlanmış Başarı Geçmişi

Çoğu insan idarenin yaptığı işlemler karşısında başvuracağı kurum ve kuruluşları bulmakta zorlanmaktadır. Başvuru yapsa bile bazen cevap alamamakta, çoğunlukla talepleri reddolunmaktadır. Hem başvuru aşamasında hem de dava açılması aşamasında taleplerin iyi belirlenmesi, hakların bilinmesi sonuç almanızı sağlayacaktır.


Bu kapsamda, hem kamu personelinin haklarının korunması, hem de vatandaş ya da şirket olarak yapılan idari işlemlerin hukuka aykırılığının tespit edilerek iptali, haklarınızın ve tazminatlarınızın alınması konusunda, tecrübemiz ve uzun zamandır yaptığımız çalışmalarla size yardımcı olacağız.

Psikolog Oturumu

Aile Hukuku

Samimi ve Duyarlı Temsil

Hayatın getirdiği en zor durumlardan biri de bir zamanlar çok sevdiğiniz, ancak aynı evde vakit geçirdikçe, birbirinize uygun olmadığınızı anladığınız eşinizden ayrılmaktır. Zor bir süreçtir. Bir de çocuğunuz ya da çocuklarınız varsa, bütün bunları onlara anlatmak, en az hasar alacak şekilde bu durumu atlatmak hiçbir zaman kolay olmayacaktır.


Boşanma sürecinde haklarınızı almak ve yargı önünde bunları ispatlamak, çocuklarınızla olan ilişkilerinizin  düzenlenmesi, nafaka ve tazminat alacaklarınızın olabilecek en kısa sürede alınması ve benzer birçok hususta hukuki yardım sağlıyoruz.

Diğer taraftan, şiddete maruz kaldığınız durumlarda yapacağınız başvuruları hazırlamak, şiddetten nasıl korunacağınız hakkında bilgi vermek ve işlemlerinizi yapmak konusunda hukuki yardıma hazırız.

apartman binası

Taşınmaz Hukuku

Deneyimli Danışmanlık

Babanızdan kalma bir tarlanız var ama kardeşlerinizle paylaşamıyorsunuz ya da arazinizin üzerinden yol yapılmasına karar verildi ya da evinizi aldınız ama kiracınızı evden çıkaramıyorsunuz ya da kiranızı tahsil etmekte güçlük çekiyorsunuz ya da bir site içerisinde yaşıyorsunuz ve site yönetimiyle ilgili sorunlarınız var. Bütün bunlar taşınmaz hukukunun birden çok kanun ve mevzuatı ilgilendiren yönleridir. Her bir sorun için ayrı ayrı çözümler bulunması gereklidir.


Hukuki alanda birden çok hususu araştırıp, bütün olasılıklardan en etkili olanını sizin  uygulamaya  geçirmek  için çalışıyoruz. Kolay ve hızlı çözümler buluyoruz.

İş Hukuku

İş Hukuku

Hızlı ve Etkin Çözüm

Hukuki sorunların en çok olduğu alanlardan biri de işçi/işveren arasında kurulan iş akdından kaynaklanan sorunlardır. İş hukukunun başta Anayasa olmak üzere işçi haklarını düzenleyen birden çok mevzuat ile düzenlenmiş bulunması, (4857 sayılı iş Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 6098 sayılı Borçlar Kanunu , 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu gibi) karmaşık işlemlerin çözümlenmesinde hukuki yardım aslında bir gerekliliktir.


Aynı zamanda işçi haklarının korunması karşısında, işverenin hak ve yükümlülükleri bakımından hukuk alanında bilgilendirme şarttır.


Avukatınız olarak, hem işçi hem de işveren bakımından hak ve yükümlülüklerin yargı alanında ispatı, zorunlu arabuluculuk sürecinde etkin şekilde haklarınızın korunması ve kısa sürede alacaklarınızın tahsili konusunda yardımcı olmaya hazırız.

Miras Hukuku

Miras Hukuku

Kanıtlanmış Başarı Geçmişi

Yakınlarımızın bu dünyadan ve bizden ayrılması insanoğlu için en acı veren olaylarından birisi. Miras bırakan anneniz, babanız ya da eşiniz, hatta en acısı da çocuklarınız olabilir. Onlardan kalan sadece hatıraları olmuyor maalesef. Vefat eden yakınlarınızın hayattayken yaptıkları işler, mal varlıkları, borçları, başkalarından alacakları gibi  külliyen (topluca) mirasçılarına geçen haklar ve yükümlülükler bulunmaktadır.

Miras bırakanın malvarlığının mirasçılar arasında palaşılması, mirasın reddi halinde mirasın kime ya da kimlere kalacağı, borçlardan kimlerin sorumlu olacağı gibi kafanızı karıştıran pek çok hususta, kolay, anlaşılabilir ve hızlıca sonuç alınabilen çözümler sunmaktayız.

Ceza hukuku

Ceza Hukuku

Saygın Temsil

Soruşturma yapılması, göz altına alınma, ifade için çağrılma, tutukluluk istemi, yargılama gibi ceza hukukunun çeşitli aşamalarında size hukuki destek veriyoruz.  Ceza işleminin herhangi bir aşamasında bize ulaşabilirsiniz. 


Ceza yargılamasında, şüpheli, sanık ya da suçtan zarar gören mağdur olabilirsiniz. Her durumda hukuken menfaatiniz neyi gerektiyorsa onu uyguluyoruz.

Uzmanlık Alanlarımız: Faaliyet Alanları
Dengesiz Adalet Terazisi
bottom of page